Proliz ve Gazlaştırma

Piroliz ve Gazlaştırma

Piroliz ve gazlaştırma, organik atıkların ve yan ürünlerin yakıt ve kimyasallara dönüştürmek için kullanılabilen ve kullanılmış alternatif yöntemlerdir.

Bunların ve TDP’nin temel prensibi, polimerik maddelerin yüksek sıcaklıklarda parçalanması esasına dayanır.

Piroliz Prosesi

Piroliz prosesi, girdinin oksijensiz ortamda ısıtılmasıdır. Sıcak gaz yakıt ve karbon karası üretilir.

Her iki proses de yüksek sıcaklıkta, TDP gibi polimer zincirleri parçalamaktadır.

Prosesler arasındaki fark

TDP ile piroliz ve gazlaştırma prosesleri arasındaki fark, TDP’nin sulu girdi ile uygulanabilir olması, ürünlerin ayrıştırılmasındaki kolaylık, kimyasal oluşuma bağlı olarak ürünlerdeki kimyasal bileşenlerin kısa aralığı ve gaz halindeki ürünlerin düşük sıcaklıkları.

Girdilerin sulu bulamaç içinde dağıtılması; TDP’nin işleme kolaylığındaki, bulamacın kararlı bir şekilde ısıtılması, ve kimyasal oluşum için depolimerizasyon ürünlerine hidrojen kaynağı olmasının temelidir. Bu, katma değerli ürünlerin oluşması ve kolayca sudan ayrılabilir olmasının anahtarıdır.