Tarım ve Hayvancılık Atıkları

Tarım ve Hayvancılık Atıkları

Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı tarıma ve hayvancılığa oldukça el verişli bir bölgedir. Tarım ve Hayvancılık sektörlerinden çıkan ve başa bela sayılan başlıca atıklardan; pirinç sapları, zeytin karasuyu, mısır sapları, buğday sapalrı, hayvansal atıklar, mezbaha atıkları, vb. çeşitli tarımsal atıklar ülkemizde oldukça yüksek miktarlarda çıkmakta ancak maliyet unsurlarından dolayı düzgün bir şekilde bertaraf edilmemekte ve çevreye zarar vermektedir.

Bu tarz atıklar düzenli bir şekilde toplandığı takdirde TDP ile yararlı ürünlere çevirilebilir.