Plastik ve Ambalaj Atıkları

Plastik ve Ambalaj Atıkları


Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) yanında Ömrünü Tamamlamış Araçlar da (ÖTA) artık düzenli bir şekilde trafikten çekilip hurdaya dönüştürülmektedir. Günümüz teknolojisiyle hergeçen sene araçlar içerisinde kullanılan petrol bazlı ürünlerin miktarı artmakta ve bertaraf esnasında PVC ve diğer ürünler yüzünden kontamine olan plastik parçalar ayrıştırılması ve geri dönüşümü mümkün olmadığından yakma tesislerine yada dolgu sahalarına yollanmaktadır. Çevreye oldukça zararlı bu proses maalesef günümüzde en gelişmiş ülkelerde bile uygulanmaktadır.

TDP’nin en büyük avantajı, plastik hurdalarında ayrıştırmaya ihtiyaç duymaması, ve de atmosfere gaz salınımı olmadığı için PVC gibi
doğaya oldukça zararlı plastik atıkları prosese dahil edebilmesidir.