Kullanılmış Atık Yağlar

Kullanılmış Atık Yağlar

Kullanılmış atık yağlar atık su kirliliğinde önemli bir unsurdur.
Toksik özelliğe sahip bu yağlar yeraltı sularına karışarak kısıtlı olan temiz su kaynaklarını içilemez hale getirir.
1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir ve biyolojik olarak arıtılmaları çok zor ve maliyetli olmaktadır.

Sanayi ve evsel nitelikli organik değeri yüksek kullanılmış yağlar TDP prosesinde kolaylıkla işlenebilmekte ve özellikle biyodizel üretim prosesine göre çok daha rafine ve verimli bir dönüşüm gerçekleşmektedir.