Evsel Atıklar

Evsel Atıklar

Evsel atıklar hergün belediyeler tarafından düzenli toplanan ve dolgu sahalarına gönderilen, evlerden, ofislerden, restoranlardan çıkan yüksek organik karışıma sahip atıklardır.

Yarısı yiyecek atığı, diğer yarısıda plastik bazlı ürünler, kağıt, ve bahçesel atıklardan oluşan bu karışım her ne kadar ayrıştırılmaya çalışınılsa da atıkların birbirileri ile olan temaslardan dolayı geri dönüştürülebilecek olan ürünler kontamine olur ve geri dönüştürelemez hale gelir.

Katma Değeri Yüksek Ürünlere Dönüşür.

TDP bu atıkları ayrıştırmaya ihtiyaç duymadan, yiyecek atıklarının içerisindeki nem oranından da faydalanarak ek suya ihtiyaç duymadan bu atıkları kolayca katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilir. TDP’nin bu noktada en büyük avantajı ise inorganiklerin organiklerden ayrışması proses esnasında gerçekleşmesi. Dolayısıyla önceden ayrıştırma yapmak için fazladan enerji tüketimi ortadan kalkmış oluyor.