Endüstriyel Atıklar

Endüstriyel Atıklar

Sanayi sitelerinden veya fabrikalardan çıkan organik içerikli atıklar (yağlar, hayvansal atıklar vs.) ve bazen de organik içerikli olmasa da proses parametreleri neticesinde rahatlıkla imha edilebilecek bazı inorganik atıklar TDP prosesine dahil edilebilmektedir.