Dönüşüm Prosesi

Yenilenebilir Doğalgaz

Ağırlıklı olarak metan içeren bu gaz doğalgazdan daha yüksek ısıl değere sahiptir. Sıkıştırılıp taşınabileceği gibi yerinde elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir.

TDP ile alkali içermeyen yüksek ısıl değere sahip gaz üretilir. Tüm gaz yakıtlarını kirletebilen azot ve kükürt içerikleri TDP gazlarının içsel düşük sıcaklıklarına bağlı olarak verimli bir şekilde yok edilebilmektedir.