Dönüşüm Prosesi

Sıvı Gübre (N Yoğun)

Sıvı konsantre, azotça zengin olup aynı zamanda sülfür ve iz elementler de bulunabilen tarım uygulamaları için kullanılabilen organik içerikli gübredir. Sıvı konsantrenin; organik madde, hazır besin ve toprak ıslahı özellikleri sağlaması herhangi bir gübre karışımına göre artı değer katmaktadır.

Tüm bitkilerde kullanılabilen, tamamen doğal hammaddelerden çevreye hiçbir zarar vermeden üretilen gübrenin değişik kullanım şekilleri mevcuttur. Gerekli düzenlemeler yapılarak perakende veya gübre üreticileri aracılığı ile satışı yapılabilir.