BioChar

BioChar

Biyokömür, içine katıldığı toprağın hava almasını ve köklerin toprak içerisinde daha rahat hareket etmesini sağlamakta, bu sayede ürün verimi ve toprak kalitesini arttırmaktadır. Birim toprağın daha çok su tutmasını sağlamaktadır. Ayrıca toprağın pH’ını dengeleyici etkisi vardır.

Ürün verimi ve toprak kalitesi artmaktadır

Bitkiye sağladığı faydaların yanısıra doğrudan çevreye olan olumlu etkisi ise doğrudan karbonun toprak altına gömülmesi ile ilgilidir.

TDP ile işlenmediği takdirde kurutulup hali hazırda enerji harcanıp ardından yakılacak olan veya doğrudan toprağa gömülecek olan hidrokarbon içerikli atıklar, TDP teknolojisi sayesinde ağırlıklı olarak gaz ve sıvı yakıta dönüştürülmekte, kalan karbon içeriği ise potasyum başta olmak üzere birçok mineralle beraber toprak şartlandırıcısı olarak kullanılarak verimli hale getirilmektedir. Biochar aynı zamanda toprağı da iyileştirdiği için aynı hammadde ile daha çok bitki yetişmesi, daha çok fotosentez yapılması ve bu sayede hem güneş enerjisinden daha fazla istifade edilmesi hem de atmosferdeki karbondioksitin daha çok tüketilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda Biochar, bilim adamlarınca da (Ohio Eyalet Universitesinden Prof. Rattan Lal, NASA’dan James (Jim) Hansen gibi ve çeşitli üniversite birimlerinden) iklim bozulmalarını önlemek adına mucize bir yöntem olarak kabul görüyor.

Genelde bitki ve diğer organik atıklardan doğrudan Biochar üretimine yönelik yöntemler bulunmaktadır. Piroliz ve TDP gibi bazı teknolojilerde ise yan ürün olarak çıkması ciddi bir avantaj sağlamaktadır. TDP Biochar’ının Pirolize kıyasla en büyük avantajı ise hammadde olarak kullanılabilen sulu atıklar sayesinde bünyesinde daha çok yararlı mineral bulundurmasıdır.