Mühendislik Çalışmaları

Mühendislik

Laboratuvar temelli deneylerin ve analizlerin neticesinde elde edilen verilerin incelenerek ticari tesis mühendisliği bünyemizde yapılmaktadır. Proses akış şemalarının hazırlanması, sistem optimizasyonu, uygun ekipman dizaynı ve ürettirilmesi, 2D ve 3D çizimlerle ekipman yerleşimlerinin yapılması yetkin mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.