Arge Çalışmaları

Ar-Ge Çalışmaları

Ocak 2014 tarihinden başlayarak termal dönüşüm prosesi ile ilgili bilimsel ve teknik altyapı oluşturulmaya başlanmıştır. Bu konuda kapsamlı literatür çalışmaların, yurt dışı çalışmaların takip edilmesi ve özellikle ABD, Lehigh Üniversitesi’nde bu kapsamda yapılan çalışmaların gözlemlenmesi ile proje detayları oluşturulmuştur. Projenin başarısı ve kurumsal hafıza oluşturulması için de çalışmalar başlatılmış ve özellikle prosedürlerin yazılı hale getirilip sürekli iyileştirilmeleri ile güncelleştirilmeleri gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge Çalışmaları

İMES OSB bünyesinde MARGE A.Ş Eylül 2014 itibarı ile tamamlanmış ve laboratuvarımızda bulunan ve akreditasyon süreci yakında tamamlanacak olan gelişmiş ekipmanlarımızla farklı konularda Araştırma – Geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen TDP’ye yönelik projelermiz kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiştir.

Marge'nin ilgili proje kapsamında yürüttüğü laboratuvar çalışmalarında başarılı sonuçlar alınması üzerine proje çıktısı ürünün ticarileştirilmesine yönelik kurulacak ticari termal dönüşüm tesisleri için Ar-Ge çalışmalarına Synpet bünyesinde pilot ölçekte devam edilecektir.